Polityka prywatności | Mad Meals

POLITYKA PRYWATNOSCI

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez sklep internetowy mad-meals.pl

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy Mad-meals.pl  dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania danych osobowych wszystkich Użytkowników udzielonych podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu oraz dokonywania zakupów w Sklepie oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Pobieranie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu na jaki Użytkownik wyraził zgodę.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu  jest Naviyada GLS Nataliia Hruzovenko z siedzibą w powiacie warszawskim zachodnim, gm. Stare Babice, miejsc. Latchorzew, ul. Hubala Dobrzańskiego, nr 42/44, lok. 31, 05-082 NIP 5223226198 adres poczty elektronicznej: biuro@mad-meals.pl ;

Dane osobowe Klientów Sklepu są zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 202r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz 1204 ze zm.) Sklep internetowy Mad-meals.pl , zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiory danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie wyrażenia użyte w niniejszym dokumencie, należy rozumieć zgodnie z definicjami wyrażonymi w Regulaminie Sklepu internetowego Mad-meals.pl  dostępnym na stronie internetowej Sklepu.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane zbierane przez Administratora w celu realizacji Umowy Sprzedaży to imię i nazwisko, adres dostawy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego. W przypadku Użytkowników -osób prawnych, w szczególności w celu wystawienia faktury VAT,  zbierane są również inne dane, tj. adres siedziby oraz Numer Identyfikacji Podatkowej.

Dane osobowe zbierane przez Sklep Mad-meals.pl  są zbierane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej (np. rejestracji Konta użytkownika, zakładanego w celu ułatwienia realizacji kolejnych Umów Sprzedaży), a po wyrażeniu dodatkowej zgody także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

W przypadku gdy użytkownik złożył zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie Newsletterów lub w inny sposób wyraził zgodę na ich otrzymywanie, podany adres poczty elektronicznej będzie wykorzystywany przez Administratora w celu wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych droga elektroniczną, w postaci Newlettera. Szczegółowe zasady dotyczące Newsletterów określa Regulamin zamieszczony na stronie Sklepu.

 

OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

Każdemu Użytkownikowi, który podaje swoje dane osobowe w  Sklepie, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich weryfikacji, zmiany i żądania usunięcia. Podanie danych przez Użytkowników jest zawsze dobrowolne i jest niezbędne do realizacji zakupów w Sklepie.

Dane osobowe są gromadzone z należyta starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników, przechowywane są na serwerach zapewaniających im pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu, upoważnieni do tego przez Administratora.

Informacje o Użytkownikach podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu. Możliwymi odbiorcami danych są wybrani przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki pocztowe i kurierskie na zlecenie Administratora, a także podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie w celu realizacji zawartych Umów Sprzedaży.

 

POLITYKA COOKIES

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W ramach witryny Sklepu mogą pojawić się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od witryny Sklepu i mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem biuro@mad-meals.pl lub Administratorowi na adres korespondencyjny Sprzedawcy podany w Regulaminie.

Zasady polityki prywatności określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie, w granicach obowiązujących przepisów prawa, o czym Użytkownicy Sklepu są informowani poprzez zamieszczenie nowej wersji dokumentu na witrynie Sklepu.